Keurmerken

Geen goede producten zonder kwaliteitscontrole; daarom is ons productieproces vastgelegd in procedures en controles. Interne en externe audits hebben geleid tot de toekenning van meerdere keurmerken en certificeringen, die blijk geven van de constante kwaliteit die wij leveren.

CE-markering

De CE-markering houdt in dat bouwproducten op een uniforme wijze zijn getest op de volgende eigenschappen: mechanische sterkte en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, gebruiksveiligheid, geluidshinder, energiebesparing en warmtebehoud. Onze producten hebben een CE-markering, dit is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest:

Alle bouwproducten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien.

Op grond van de Europese richtlijn bouwproducten is voor steeds meer bouwproducten de CE-markering ingevoerd. Het belangrijkste doel ervan is het wegnemen van handelsbelemmeringen binnen Europa. De VROM-Inspectie controleert of producenten en importeurs van bouwproducten de regelgeving voor CE-markeringen juist en volledig uitvoeren.

Geen goede producten zonder kwaliteitscontrole; daarom is ons productieproces vastgelegd in procedures en controles. Interne en externe audits hebben geleid tot de toekenning van meerdere keurmerken en certificeringen, die blijk geven van de constante kwaliteit die wij leveren:

  • KOMO keurmerk
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen
  • CE-markering
  • Kiwa certificering
  • Lidmaatschap van SKG en VKG
Gevelned

Bent u op zoek naar kwaliteit voor uw klanten?